لودیت ، سامانه هوشمند سفارش حمل بار

لودیت

سامانه هوشمند سفارش حمل بار

لودیت ، سامانه هوشمند سفارش حمل بار

Loadit

سفارش بار به سراسر کشور در بستری امن و سریع

لودیت ، سامانه هوشمند سفارش حمل بار

لودیت

با بهره وری از رانندگان حرفه ای و مطمئن

لودیت چیست؟

ما اعتقاد داریم که همه چیز بهتر است وقتی که شما به کمک یک دوست می روید. ما از این طرز فکر به چیزی که هر کس دچار می شود، اعمال می شود: تحویل مبلمان. برای صرفه جویی در کامیون یک روز تمام وقت تلف نکنید و هزینه های تحویل ظالمانه را فقط برای جابجایی چیزی در سراسر شهر بپردازید. به همین دلیل ما اینجا هستیم.

ایمن، سریع، به موقع

ما مجموعه ای از رانندگان متعهد، مطمئن و با تجربه را به کار میگیریم تا کلیه بارهای شما ایمن، سریع و به موقع به مقصد تحویل داده شوند.